คำขวัญประจำจังหวัดนครพนม

จังหวัดนครพนม เป็นเมืองที่มีทิวทัศน์สวยงาม มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย เป็นจังหวัดที่มีพระธาตุตั้งอยู่ทุกอำเภอ อยู่ติดชายแดนโดยมีลำน้ำโขงกั้นระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน มีพระธาตุพนมเป็นปูชนียสถานสำคัญอยู่คู่บ้านคู่เมือง มีดอกกันเกรา เป็นดอกไม้ประจำจังหวัด และต้นไม้ประจำจังหวัดก็คือต้นกันเกรานั่นเอง

คำขวัญประจำจังหวัดนครพนม

พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง

คำขวัญประจำจังหวัดนครพนม
พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม