คำขวัญประจำจังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิมีดอกปทุมมา เป็นดอกไม้ประจำจังหวัด และมีต้นขี้เหล็ก เป็นต้นไม้ประจำจังหวัด นอกจากนี้ยังมีปลาสลาดหรือปลาตอง เป็นสัตว์น้ำประจำจังหวัด แต่ก่อนนั้น ชัยภูมิ สะกดว่า ไชยภูมิ์

คำขวัญประจำจังหวัดชัยภูมิ

ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล

สั้น ๆ แต่ได้ใจความดี และนอกจากนี้ยังมีคำขวัญเพื่อการท่องเที่ยวอีกด้วย นั่นคือ

ทิวทัศน์สวย รวยป่าใหญ่ มีช้างหลาย ดอกไม้งาม ลือนามวีรบุรุษ สุดยอดผ้าไหม พระใหญ่ทวารวดี

 

คำขวัญประจำจังหวัดชัยภูมิ
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

 

ดูคำขวัญประจำจังหวัดอื่นๆ ในภาคอีสาน