คำขวัญประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์ หรือ เมืองน้ำดำ กาฬสินธุ์ มีที่มาจากคำว่า “กาฬ” ซึ่งแปลว่า ดำ และ คำว่า “สินธุ์” ซึ่งแปลว่า น้ำ กาฬสินธุ์จึงแปลว่า “น้ำดำ” เมืองน้ำดำนี้เป็นเมืองที่มีสำคัญทางประวัติศาสตร์มาแต่โบราณกาล มีการค้นพบซากไดโนเสาร์หลายแห่ง พบมากในอำเภอสหัสขันธ์ และนอกจากนี้กาฬสินธุ์ยังมีชื่อเสียงด้านเครื่องดนตรีโปงลาง และผ้าไหมแพรวา

จังหวัดกาฬสินธุ์มีดอกพะยอม เป็นดอกไม้ประจำจังหวัด และมีต้นมะหาด เป็นต้นไม้ประจำจังหวัด

คำขวัญประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ
วัฒนธรรมผู้ไทย ผ้าไหมแพรวา
ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว
ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี

คําขวัญประจําจังหวัดกาฬสินธุ์

ดูคำขวัญประจำจังหวัดอื่นๆ ในภาคอีสาน